Mieczysław Perlak

Mieczysław Perlak

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Aleksander Kalinowski

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Dorota Błażewicz

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Ireneusz Zrobek

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Waldemar Olszewski

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Wojciech Stando

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Krzysztof Witczak

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.

Dorota Dejneka

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.