Małgorzata Zwiercian

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.