Roman Zwiercan

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.