Druk ulotny, Oświadczenie Zbigniewa Bujaka

Oświadczenie w Zbigniewa Bujaka w sprawie aresztowania W. Frasyniuka i J. Piniora
Horyzont - pismo SW Nr 6