Nikołaj Iwanow

Nikołaj Iwanow

Ludzie Solidarność Walcząca - wywiad.