Związek Literatów Polskich, Rezolucja, Bydgoszcz 21.03.1981

Pismo Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy skierowane do Stanisława Kani

Druk ulotny, Bydgoszcz 2

druk ulotny "Bydgoskie rozmowy o prawach człowieka"

Druk ulotny, Bydgoszcz

druk ulotny: "Bydgoskie rozmowy"